A fost semnat contractul de finantare pentru reabilitarea cladirii Spitalului Municipal

foto/ arhiva

În cursul zilei de ieri, 27 iunie 2018, la sediul Primăriei Oradea a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru proiectul ,,Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu Oradea”, care se derulează pe Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”.

„Până la finalul lunii iulie vom demara licitația pentru selectarea constructorului, în așa fel încât la toamnă să înceapă lucrările, iar în urma implementării acestui proiect condițiile din spitale să se îmbunătățească substanțial”, a declarat Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea.

Valoarea totală a proiectului este de 7.957.286,54 euro, iar durata de implementare a proiectului este de 24 luni, de la data semnării contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de sănătate din Municipiul Oradea – Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu, în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Obiective specifice proiectului

Două corpuri de clădire ale Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea vor fi eficientizate energetic. Consumul anual de energie primară va fi redus cu 50% față de consumul inițial după implementarea măsurilor de eficientizare energetică a clădirilor. Acest obiectiv va aduce beneficii din punct de vedere al reducerii pierderilor de căldură și a îmbunătățirii confortului interior și a eficienției energetice. De asemenea, se estimează scăderea emisiilor gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) la 26,13 kg/mp/an după implementarea măsurilor de eficientizare energetică.

Măsurile de intervenție presupun acoperirea consumului de energie pentru încălzire/climatizare și apă caldă menajeră cu pompe de căldură geotermale de peste 75% din total consum, precum și aportul panourilor fotovoltaice la reducerea consumului de energie electrică;

Corpurile de clădire vizate sunt:

– Corpul C1 în regim P+10E, exclusiv Centrala Termica în regim P (parter)

– Corpul C2 în regim P+4E.

Clădirea este legată la sistemul central de termoficare, dar are si avantajul de a se alimenta cu apă geotermală.

Distribuie informația
Alte știri