A fost semnat contractul pentru realizarea unei noi stații termice geotermale în Oradea

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul de valorificare a energiei geotermale în zona Ioșia Nord, care are ca scop realizarea unei noi stații termice geotermale. Contractul a fost semnat între INNOVATION NORWAY, în calitate de Autoritate de Management a Fondurilor Norvegiene și SEE, și Municipiul Oradea, în calitate de promotor de proiect. Este finanțat în cadrul Programului de Energie în România prin intermediul Mecanismului Financiar al SEE și Norvegia 2014-2021.

Valoarea totală a investiției este de 3.850.900,54 euro (TVA inclus), contribuția granturilor SEE (EEA and Norway Grants) este de 1.997.000,00 euro (TVA inclus), iar cea a Primăriei Municipiului Oradea de 1.853.900,54 euro (TVA inclus).

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă producerea de energie cu emisii scăzute de carbon și siguranță mai mare în furnizarea încălzirii.

Scopul proiectului constă în folosirea resurselor locale de energie regenerabilă geotermală pentru prepararea agentului termic pentru încălzire în sistemul centralizat orădean provenite de la două foraje de adâncime: foraj 4005 exploatat de Transgex S.A și foraj 1720 exploatat de Foradex Vest S.A.

Proiectul prevede construirea unei Stații Termice Geotermale în zona Imprimeriei de Vest, pe locația Punctului Termic 516 (acum dezafectat), utilarea acestuia cu echipamentele energetice necesare, realizarea rețelelor geotermale de la cele două foraje, și racordarea acestora la noua Stație Termică. În final, de la Stația Termică Geotermală vor fi alimentate cu energie termică mai multe puncte termice din zona Ioşia. Totodată, vor fi realizate instalații moderne de automatizare, SCADA și transmisie date între componentele sistemului.

Durata estimată a lucrărilor este de 18 luni, din care 3 luni proiectare și 15 luni execuție.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri