A fost stabilită ordinea repartizării locuințelor de tip ANL din Oradea

Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar a analizat dosarele depuse în perioada 1 noiembrie – 27 decembrie 2017, fiind astfel stabilită ordinea repartizării locuințelor de tip ANL.

În termen de şapte zile calendaristice de la data afişării anunţului la avizierul Primăriei Oradea şi pe site-ul www.oradea.ro, respectiv în perioada 2 – 8 martie 2018, persoanele nemulţumite au posibilitatea de a depune contestație. Contestaţiile se depun la ghișeele 1 și 2 din Centrul de Relaţii cu Publicul (Piramidă) – Primăria Municipiului Oradea.

După soluționarea contestațiilor, lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând să fie afișată la avizierul instituției şi pe site-ul www.oradea.ro.

Distribuie informația
Alte știri