A fost stabilită ordinea repartizării locuințelor de tip ANL, în baza punctajelor

Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL a analizat dosarele depuse. Din totalul de 393, 364 au fost punctate, 28 au fost respinse, iar unul a fost retras.

În termen de 7 zile calendaristice de la data afişării prezentului anunţ la avizierul institutiei şi pe site-ul: www.oradea.ro, respectiv în perioada 8 februarie – 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemulţumite au posibilitatea de a depune contestație. O pot face la ghișeele 1 și 2 din Centrul de Relații cu Publicul (Piramidă) – Primăria Municipiului Oradea.

După soluționarea contestațiilor, lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Oradea, va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând să fie afișată la avizierul instituției şi pe site-ul: www.oradea.ro.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri