ABA Crișuri a finalizat lucările de apărare din localitatea Finiș

În urma viiturilor produse în anul 2019, albia râului Crișul Negru a fost colmatată, iar pe malul drept, amonte de podul Cătanelor, în localitatea Finiș, județul Bihor, s-a produs o eroziune de mal pe o lungime de 40 m, micșorând astfel suprafața terenurilor cu 0.35 ha și afectând consolidarea malului din amonte pe o lungime de 35 m.

Pentru a preveni înaintarea eroziunilor active de pe râul Crișul Negru, s-a impus realizarea următoarelor lucrări: refacere consolidare mal drept pe o lungime de 35 m, consolidare mal drept pe o lungime de 200 m și reprofilare albie pe o lungime de 300 m.

Lucrările au început anul trecut în luna septembrie și au avut ca scop stabilizarea în plan a râului Crișul Negru în dreptul localității Finiș. Pe o lungime de 35 m s-a refacut consolidarea de mal existentă care a fost distrusă în urma viiturii din primăvara anului 2019, iar pe o lungime de 200 m s-au realizat consolidări dintr-un prism de anrocamente trapezoidal, fundat pe o saltea dublă umplută cu nisip lestată cu piatră brută. Reprofilarea albiei minore s-a realizat prin execuția excavațiilor în malul stâng pentru deschiderea acesteia la o lățime de 30m, respectiv 40 m.

Prin realizarea consolidării de mal s-a stopat eroziunea și s-au pus în siguranță terenurile agricol existente precum și drumul de acces. Lucrările au fost proiectate pentru înlăturarea efectelor calamitățlor naturale produse de inundațiile din perioada aprilie – mai 2019 de pe râul Crișul Negru.” Ionel Avrigeanu, director A.B.A Crișuri.

Investiția a fost de 646.000 lei cu fonduri provenite de la bugetul de stat alocate de Ministerul Apelor și Pădurilor prin HG 441/25.06.2019.

ANCA MIHOCIU

Distribuie informația
Alte știri