ABA Crișuri va finaliza prima etapă a proiectului WATMAN. Comunicat

Lucrările de construcții – montaj au fost finalizate în bazinul hidrografic Crișuri urmând ca, în această perioadă, să fie testată funcționalitatea sistemului informațional. ”Cu ajutorul acestor investiții va fi posibilă prelucrarea, în timp real, a tuturor datelor colectate de la senzori și transmiterea acestora către toți factorii de decizie, precum și optimizarea controlului în coordonarea  exploatării construcțiilor hidrotehnice, precum și optimizarea integrării datelor hidrologice.” Ionel Avrigeanu, director A.B.A Crișuri.

În bazinul hidrografic Crișuri, investițiile realizate în cadrul Fazei II POIM a proiectului WATMAN includ:

🔵Stații pentru măsurarea precipitațiilor solide și lichide, în localitățile: Budureasa, Pietroasa, Criscioaru de Jos, Poieni, Săcuieu, Ciucea și Luncoiu de Jos;

🔵Stații hidrometrice pe afluenți în localitățile: Tauț, Buduslău, Cociuba Mare;

🔵Stații de măsurare a nivelului de descărcare în cazul devierilor cursurilor de apă, în localitățile: Girișu de Criș și Avram Iancu;

🔵Stații automatizate la baraje pentru monitorizarea parametrilor de siguranță structurali în sistem automatizat la acumulările: Tauț, Abrămuț-Crestur, Cărăsău;

🔵Stație automatizată cu senzori pentru debite folosințe în localitatea Oradea;

🔵Stație automată cu senzori pentru monitorizarea calității apei, menite a asigura informații esențiale pentru o intervenție rapidă, în vederea reducerii poluărilor accidentale în localitatea Bulz.

Proiectul „WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor” contribuie la modernizarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, prin dezvoltarea unui management integrat al inundațiilor, în zonele cele mai vulnerabile din cele 11 bazine hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad, Dobrogea – Litoral. Astfel vor beneficia de protecție aproximativ 1,5 milioane de locuitori din cele mai vulnerabile zone ale României, iar riscul de producere a inundațiilor va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

Valoarea totală a proiectului este de 11.949.304,4 lei din care suma de 8.494.748,99 lei a fost asigurată prin cofinanțare UE (POS MEDIU 2007-2013 și POIM 2004-2020).

Alte știri