Abateri de 20 de milioane de lei şi prejudicii de peste 1,5 milioane la Consiliul Judeţean Bihor

În urma controalelor efectuate de specialiştii Curţii de Conturi Bihor, în perioada 26 martie – 26 mai 2017, la Consiliul Judeţean Bihor s-au constat, pentru anul 2016, abateri financiar-contabile în valoare de 20.056. 000 lei, respectiv 1.583.000 lei prejudicii.

Cea mai mare sumă estimată a unei abateri la CJ Bihor, în valoare de 17.294.000 lei, rezultă din “neevidențierea în cuantumul corect și legal a valorii bunurilor din domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Bihor și neverificarea valorii fondului acestor bunuri aflate în administrarea entităților subordonate”.

De asemenea, s-a constat efectuarea de plăți nelegale prin înscrierea în situațiile de plată a unor cantități de lucrări mai mari decât cele real executate în valoare de 85.000 lei.
Experţii Curţii de Contrui au identificat nerestituirea integrală la bugetul de stat a sumelor defalcate din TVA, alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (13.000 lei).

O suma ce se ridică la 1.441.000 lei, a rezultat din “nerestituirea alocațiilor bugetare primite pentru plata lucrărilor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile încasate în urma cererilor de plată de către ADI Ecoland Bihor.

Ca măsuri se impune o verificare mai atentă a activităţii Direcţiei Sociale Comunitare, printre care şi “asigurarea transparenței și publicității datelor și informațiilor referitoare la activitatea de finanțare nerambursabilă la Direcția Social Comunitară Bihor”.

Distribuie informația
Alte știri