Activitate preventivă la Centrul Comunitar Gutenberg

În cadrul bunei colaborări interinstituţionale, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, a desfăşurat joi, 17 aprilie o activitate informativ – preventivă la Centrul Comunitar Gutenberg. Beneficiarii centrului, oameni ai străzii, au fost informaţi, de către dl Răzvan Chebeleu – Agent Şef Adjunct al Compartimentului Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, cu privire la modalităţi de prevenire a violenţei domestice, a traficului de persoane, a consumului de droguri, alcool, tutun şi nu în ultimul rând, a comportamentelor antisociale.

Acţiunea are ca scop asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, descurajarea faptelor de natură penală, precum şi pentru identificarea şi tragerea la răspundere a celor care, prin conduita lor, încalcă prevederile legale. Printre obiectivele acțiunii s-au numărat prevenirea victimizării cetăţenilor şi implicarea acestora în fapte de natură penală. Au fost evidenţiate formele traficului de persoane, cei prezenţi aflând că acesta se regăseşte sub diferite forme: trafic de persoane cu scop de exploatare sexuală, exploatare prin sclavie, trafic al copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi în activitatea de cerşetorie. De asemenea au aflat că abuzul de alcool şi substanţe psihotrope duce în cele mai multe cazuri la fapte de violenţă şi la un comportament antisocial, fiind o realitate contemporană, regăsindu-se în rândul tuturor categoriilor sociale.

Aceste acţiuni au un rol important, având în vedere faptul că persoanele beneficiare ale serviciilor Centrului Comunitar Gutenberg sunt persoane greu încercate de viaţă, fără locuinţă, fără familie, bine ştiut fiind faptul că lipsa sentimentului de siguranţă şi a armoniei oferit de familie conduce spre dereglări emoţionale severe, excluziune socială şi dezvoltă în timp, un comportament dezechilibrat, fiind cei mai expuşi la comportamente antisociale.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri