Universitatea din Oradea a anunțat cum se va desfășura activitatea didactică

Foto: studentocratia.com

Consiliul de Administrație al Universității din Oradea întrunit în ședință luni, 20 septembrie a aprobat Metodologia de desfășurare a activităților didactice pe parcursul anului universitar 2021-2022.

În anul universitar 2021-2022, pe toată perioada existenței riscului de infecție cu virusul SARS-CoV-2, activitățile didactice se vor desfășura într-un sistem mixt, combinând activitățile desfășurate on-site (față în față) cu cele desfășurate on-line, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructură și de condițiile epidemiologice, cu respectarea regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare, adaptate situației locale.

Activitățile didactice care se vor desfășura în varianta on-site (față în față) sunt următoarele: cele cu statut obligatoriu, care impun prezența fizică a studenților (de tip practică, lucrări practice, laboratoare, proiecte, stagii etc.); cele de seminar;

Consiliul facultății poate hotărî desfășurarea on-site a cursurilor și cu un număr mai mare de studenți, dacă sălile utilizate permit respectarea regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare.

Toate celelalte activități didactice, în afara celor enumerate anterior se vor desfășura în varianta on-line.

Consiliul facultății, în funcție de specificul activităților didactice (cursuri sau activități aplicative) și infrastructura disponibilă (mărimea sălilor aferente facultății), poate stabili, prin excepție de la prevederile alin. (2), și alte activități didactice care se vor desfășura on-line.

Înaintea începerii activităților didactice, cadrele didactice au obligația de a încărca pe platformă, în format electronic, materialele didactice aferente fiecărei discipline (cursul / notele de curs, bibliografia și alte informații de interes), astfel încât aceste materiale să fie disponibile anterior derulării activităților didactice.

Activitățile didactice care se desfășoară on-line pe platforme audio-video pot fi înregistrate de către studenți numai cu acordul cadrului didactic.

Cadrele didactice au obligația întocmirii listelor cu prezența studenților la activitățile on-site. Listele vor fi păstrate de cadrele didactice și vor putea fi utilizate în eventualele anchete epidemiologice, de către DSP.

Fiecare facultate va stabili, în Consiliul facultății, detaliile specifice privind organizarea și desfășurarea tuturor activităților didactice aferente anului universitar 2021-2022, cu respectarea calității actului didactic și a regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare. Metodologia intră în vigoare în urma aprobării Senatului universitar. Conform structurii anului universitar 2021/2022, noul an universitar va debuta în 1 octombrie 2021

Alte știri