Activități nonprofit, cu finanțare nerambursabilă de la CJ Bihor

Consiliul Județean Bihor deschide perioada de depunere a proiectelor în cadrul programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul instituției.

Persoanele fizice, asociațiile și fundațiile interesate pot obține fonduri pentru activități nonprofit în domeniile cultură, tineret și social-comunitar. Anul acesta, Consiliul Județean Bihor alocă 300.000 lei, din care 150.000 lei pentru cultură, 100.000 lei pentru tineret și 50.000 lei pentru proiectele din domeniul social-comunitar.

„Vrem să susținem acele proiecte care au un impact în dezvoltarea județului și acele activități care se și realizează conform proiectului depus. Scopul este ca aceste activități să aducă plusvaloare comunității și societății”, a precizat Călin Gal, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.

La evaluarea proiectelor vor fi considerate ca prioritare:

  • Relevanța proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului;
  • Relevanța proiectului propus, pentru nevoia identificată, la nivel județean;
  • Gradul de implicare și conlucrare dintre organizații;
  • Experiența anterioară a organizației;
  • Claritate și realism în alcătuirea planului de acțiune;
  • Claritatea, relevanța și corelarea bugetului cu activitățile propuse;
  • Dimensiunea impactului prevăzut.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.cjbihor.ro. Solicitantul ve depune documentația prevăzută de Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile conform Legii nr.350/2005, din bugetul județului Bihor aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.133/30.06.2021, care poate fi consultat pe site-ul www.cjbihor.ro;

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Județul Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.5;

Durata maximă de implementare a contractelor: 15.12.2023;

Termenul pentru depunerea proiectelor este 25 aprilie 2023, ora 16:00. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor în perioada 26.04.2023 – 15.05.2023.

Distribuie informația
Alte știri