Acumularea de la Paleu e din nou functionala

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a finalizat lucrările de reparații de la barajul Paleu. În urmă cu doi ani, datorită lipsei de precipitații, acumularea permanentă Paleu era aproape goală. În câteva luni, vegetația s-a dezvoltat excesiv iar corpul barajului prezenta semne de deteriorare.
Refacerea luciului de apă s-a făcut treptat, atât prin acumularea de precipitații, cât și prin creșterea debitului de pe vâile care alimentau lacul.

”Lucrările la baraj au început în luna iulie 2015 și au vizat etanșarea golirii de fund și eliminarea infiltrațiilor însă, cea mai importantă lucrare a fost decolmatarea lacului. Profitând de faptul că lacul a secat, echipele A.B.A Crișuri au putut interveni pentru a decolmata aproape 80.000 mc de terasament. Este important de subliniat faptul că aceste lucrări nu au avut finanțare de la bugetul de stat, ele au fost executate cu utilajele pe care noi le avem în dotare iar cheltuielile au fost suportate din bugetul instituției. Până la finele acestei luni, vom termina și înierbarea digurilor precum și văruirea lucrărilor de beton.” Dorel Dume , director A.B.A Crișuri.

Întrucât acumularea este din nou în funcțiune, Administrația Bazinală de Apă Crișuri atrage atentenția populației în ceea ce privește depozitarea gunoaielor și amintește că amenda aferentă poate să ajungă până la 7.000 de lei pentru persoane fizice și până la 40.000 de lei pentru persoane juridice.

Lacul Paleu se întinde pe o suprafață de 14 ha, are un volum de 100.000 mc de apă și se află la aproximativ 10 km distanță de municipiul Oradea. La ora actuală, lacul este concesionat pentru activități de agrement cu mențiunea că, scăldatul este strict interzis.

Distribuie informația
Alte știri