Acumularea Leșu din Bihor va beneficia de fonduri PNRR

Administrația Bazinală de Apă Crișuri a pregătit un portofoliu de șase acumulări care vor beneficia de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență  (PNRR).

Printre primele proiecte care va beneficia de finanțare este cel care vizează îmbunătățirea condițiilor de exploatare în siguranță a acumulării Leșu din județul Bihor. Amplasat pe Valea Iad, amonte de localitatea Remeți, barajul acumulării, având o înălțime de 60,50 m și o lungime la coronament  de 180 m, va fi rebilitat după cele mai moderne standarde.

În prezent, acumularea Leşu nu are retenţie de apă întrucât lacul a fost golit, în anul 2015, datorită exfiltraţiilor foarte mari care amenințau funcționarea în siguranță a acestuia. Acumularea Leșu a fost executată și pusă în funcțiune în perioada 1973-1978 ca acumulare permanentă, cu rol complex, având  următoarele folosinţe: apărare împotriva inundațiilor a localitatilor Remeți, Munteni, Bulz, Bratca și Balnaca, alimentare cu apă pentru amenajare piscicolă și producere de energie electrică.

”Pentru creșterea gradului de siguranță în exploatare și asigurarea unui ciclu de funcționare de 30 ani sunt necesare lucrările ample de reabilitare și înlocuire a componentelor hidrotehnice. În conformitate cu legislația în vigoare, până în prezent, s-a facut expertiza cu scopul de a evalua starea tehnică a lucrărilor existente, precum și formularea de concluzii și recomandări referitoare la măsuri sau soluții de intervenție necesare îmbunătățirii condițiilor de funcționare în siguranța a acumulării. Pentru exploatarea barajului la parametrii nominali, se va asigura în primul rând etanșeitatea măștii amonte cu o geomembrană și înlocuirea echipamentelor hidromecanice. Monitorizarea comportării barajului va presupune urmărirea cu laser- scaner a deformațiilor măștii, iar independența energetică necesară pentru funcționarea echipamentelor se va asigura prin panouri fotovoltaice. Pásztor Sándor, director ABA Crișuri

Proiectul va pune obligatoriu în aplicare toate măsurile de atenuare, fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic, pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum și asupra habitatelor și a speciilor protejate care depind direct de apă. Astfel sunt prevăzute măsuri pentru asigurarea conectivității longitudinale (scări de pești, by-pass-uri), asigurarea debitului ecologic pe cursul de apă, precum și prevenirea eutrofizarii lacului de acumulare. Nu în ultimul rând, prin proiect sunt prevăzute și sisteme de colectare a deșeurilor. Investiția are o valoarea de 96.637.013 lei cu termen de realizare anul 2026 și se află în procedura de achiziție servicii de proiectare.

În total, prin finanțarea PNRR, ABA Crișuri va îmbunătăți condițiile de funcționare în siguranță pentru șase acumulări din județele Bihor și Arad și anume: Leșu, Sălard, Tămașda (BH), Chigher, Șicula și Zerindu Mic (AR). Lucrările vizează zonele prioritare de intervenție așa cum au fost identificate pe baza planurilor de prevenire și reducere a riscului la inundații.

Distribuie informația
Alte știri