Administrația Bazinală de Apă Crișuri propune spre finanțare un nou proiect european.

Reprezetanții Direcțiilor de Apă Debrecen și Gyula, din Ungaria, au fost invitați la sediul ABA Crișuri, din Oradea, pentru a lua parte la o sesiune de dezbateri în vederea promovării unui proiect comun pentru dezvoltarea managementului sustenabil în bazinul hidrografic Barcău.

Echipa ABA Crișuri a identificat oportunitatea de a accesa, în parteneriat cu omoligii maghiari, fonduri prin programul Interreg România-Ungaria 2021-2027/ prioritatea 1/ obiectiv specific 2.4.

Pe raza unității teritorial administrative Sălard, din județul Bihor, în bazinul inferior al râului Barcău, aval de confluența cu râul Bistra, se impune realizarea unei amenajări complexe care să asigure descărcarea volumelor de apă în perioadele cu ape mari.

”Proiectul își concentrează eforturile pe adaptarea la schimbările climatice. Mai exact pe măsurile legate de managementul riscului de inundații. Astfel, ne propunem trei obiective și anume: realizarea unui stăvilar despărțitor, necesar pentru controlul debitului de apă tranzitat din Valea Vițeilor în râul Barcău prin canalul de derivație aflat în proprietatea Comunei Sălard; reparația celor două subtraversări situate în digul de pe malul stâng al râului Barcău precum și realizarea unei stații de pompare alimentată cu energie verde. De asemenea, Primăria Sălard, în calitate de partener de proiect, va avea în responsabilitate lucrările de amenajare și întreținere în zona intravilană a localității Sălard, ” spunePásztor Sándor, director ABA Crisuri.

În perioada următoare, specialiștii de la cele două Direcții de Apă din Ungaria vor analiza toate aspectele tehnico-economice prezentate în vederea accesării în comun a fondurilor europene necesare pentru implementarea proiectului atât pe partea română, cât și pe cea maghiară.

Lucrările sunt estimate să se deruleze pe parcursul a 30 de luni având o valoare totală a părții române de 850.000 euro din care: A.B.A. Crișuri (lider proiect)  cu o finanțare de 600.000 euro și Primăria Comunei Sălard (partener proiect) cu o finanțare de 250.000 euro.

Distribuie informația
Alte știri