Administratia oradeana a finalizat un proiect RONDINE. E unic in tara – VIDEO

Proiectul, demarat in urma cu 3 ani, intitulat „Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ” s-a finalizat.

Beneficiarii directi sunt Liceul Sportiv impreuna cu 60 de imobile situate pe străzile Sucevei, M. Kogălniceanu și Rimanoczy Kalman.
Exploatarea sustenabilă a zăcământului este asigurată cu ajutorul unei sonde de reinjecţie. Asta contribuie atât la evitarea epuizării zăcământului, cât şi la protejarea mediului.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3,9 milioane de euro, iar finanțarea a fost asigurată procentual astfel: 85% granturile spațiului economic european (Islanda, Liechtestein şi Norvegia) și 15% de la bugetul de stat (fondul pentru mediu). Primăria Oradea a suportat doar cheltuielile neeligibile în valoare de 85 de mii de euro.

Oradea este astfel singurul oraș din România care a implementat prin fonduri nerambursabile acest tip de proiect, care prevede reinjectarea apei uzate în zăcământ. Chiar dacă se vor încălzi pe apă geotermală(incomparabil mai ieftina), consumatorii din zona Universității vor plăti același preț pentru încălzire ca restul locuitorilor din municipiu.


 

Alte știri