ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR BIHOR

În data de 27 martie 2020, ora 13.00 în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 1, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR BIHOR cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Alegeri pentru cenzori;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  7. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;
  8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
  9. Diverse

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 13.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

Distribuie pentru prietenii tăi:
Alte știri