AFM lansează Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme

AFM lansează pentru prima dată Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme. Se va derula în perioada 10 aprilie –10 iunie 2019. Suma alocată sesiunii este de 100.000 mii lei.

Necesitatea derulării acestui program vine din lipsa resurselor financiare la nivel local pentru închiderea depozitelor de deșeuri și urgentarea demersurilor în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu. Finanţarea în cadrul Programului se acordă în procent de până la 100% din cheltuielile eligibile şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al AFM.

Lista depozitelor de deșeuri municipale care trebuie închise, furnizată de către Ministerul Mediului, va fi publicată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, spune Dorin Corcheş, vicepreședinte AFM.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri