Ajutor de deces 2018: Valoare majorată cu peste 1.000 de lei și reguli noi de acordare

Angajatorii nu mai sunt obligați să acorde salariaților ajutorul de deces întrucât CAS-ul este datorat acum doar de salariați. Acest drept este acordat direct de către casele de pensii. Valoarea lui se majorează cu peste 1.000 de lei în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului și cu peste 500 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului.

Din acest an, pentru decesul asiguraților se vor acorda 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda suma de 2.081 de lei.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces:
cerere pentru acordarea ajutorului;
certificat de deces (original şi copie);
act de identitate al solicitantului (original şi copie);
acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată (original).

Potrivit legii, ajutorul se achită unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice persoană care poate dovedi cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și numai dacă nu există o altă solicitare din partea persoanelor de mai sus.

Distribuie informația
Alte știri