Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid se va plăti de luni, la Oradea

Direcția de Asistență Socială Oradea aduce la cunoștința cetățenilor că începând de luni, 20.12.2021 și până miercuri, 22.12.2021 beneficiarii ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi, prestații acordate în baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pot să ridice sumele acordate ca urmare a stabilirii dreptului.

Plata ajutoarelor se face doar titularilor cererii, cu prezentarea actului de identitate în original, la sediul instituției, str. Primăriei nr.42, în intervalul orar  8.00 – 10.00 și 12.00 – 15.00.

Drepturile pentru luna noiembrie au fost stabilite pentru un număr de 180 de titulari de cereri pentru ajutorul de încălzire și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi.

Facem precizarea că ajutorul pentru încălzirea locuinței se plătește pe întreg sezonul rece 2021-2022 și suplimentul pentru energie se plătește lunar.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru întregul sezon rece 01.11.2021 – 31.03.2022 sau pentru o fracțiune din această perioadă în funcție de data depunerii documentației. 

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi  și/sau petrolieri  beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor şi 2.053 lei în cazul persoanelor singure. Pentru acordarea suplimentului de energie solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții (privind veniturile și bunurile aflate în proprietate).

Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului energetic sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri și declarații pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea. 

Distribuie informația
Alte știri