Amenzi de peste 454 de mii de lei, aplicate de inspectorii ITM Bihor în luna martie

În luna martie 2023 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost controlate un număr 328 unităţi; s-au aplicat un număr de 473 sancţiuni contravenţionale, din care 59 amenzi în cuantum de 454.200 lei şi 414 avertismente.

Din totalul de 473 sancţiuni aplicate în martie 2023 de I.T.M. BIHOR: 41% (195) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă;, iar 9% (278) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

In domeniul sănătate şi securitate în muncă în martie 2023 au fost controlate 132 unităţi. Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus  măsuri de remediere şi au fost aplicate 187 sancţiuni contravenţionale din care  sunt 181 avertismente și 8 amenzi în cuantum total de 31.000 lei.

In domeniul relaţiilor de muncă în martie 2023 au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 196 unităţi din domeniul public, mixt şi privat.

Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate 278 sancţiuni contravenţionale, dintre care avertismente 227 (82% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 51(18% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) amenzi în valoare totală de 423.200 lei.

În domeniul relațiilor de muncă, în martie 2023, din totalul de 278 sancţiuni:

9(3% din total sancțiuni) sunt  amenzi pentru munca nedeclarată în cuantum total de 270.000lei și 5 sunt avertismente pentru munca nedeclarată;

264(95% din total sancțiuni) sunt  sancţiuni  pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care: 42 amenzi în cuantum total de 153.200 lei și 222 avertismente.

În urma controalelor efectuate în martie 2023 au fost depistate 13 societăţi comerciale care practicau muncă nedeclarată, fiind depistate 24 persoane prestând activitate nedeclarată. Dintre acestea:

14 persoane din cadrul a 9 unități nu aveau încheiat contract individual de muncă,

10 persoane din cadrul a 5 unități prestau activitate cu depășirea duratei timpului de muncă stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial.

Exemple de domenii de activitate în care  s-a depistat  muncă nedeclarată: lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; comerț cu amănuntul în magazine specializate; fabricarea pâinii, fabricarea produselor proaspete de patiseri; efectuarea transportului pe căile ferate; restaurante; activități de curățenie, dezmembrarea  mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.

Pentru munca nedeclarată s-au aplicat 9 amenzi în valoare totală de 270.000 lei și 5 avertismente.

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus,  au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri