ANAF: 25 mai 2022, termen pentru depunerea Declarației Unice

25 mai 2022, este termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice(DU)privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanelefizice(formular 212). Declarația unică se completează şi se depune de către persoanelefizicecareînanul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderidinRomânia sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții socialeobligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanelefizicecarenurealizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări socialedesănătate. Reamintim că, atât prin Formularul 230, cât și prin intermediul DU, contribuabiliipot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datoratpentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează încondițiilelegiiși a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. Recomandăm ca Declaraţia unică să fie depusă prin mijloaceelectronicedetransmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:- prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

  • pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicitasprijin,astfel:
  • apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call -center,la numărul de telefon 031.403.91.60;
  • prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibilpeportal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spațiul Privat Virtual.
  • În plus, pe pagina de Facebook a ANAF și pe canalul de Youtubesuntpublicatemateriale video referitoare la descărcarea, completarea și depunerea DU. Alte informații detaliate despre Declarația Unică pot fi accesate la următorullink-https://static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm
Distribuie informația
Alte știri