Angajări la ADR Nord-Vest

A.D.R. Nord-Vest caută 7 specialişti pentru a fi angajați pe perioadă determinată până la 31.12.2024, cu normă întreagă sau parțială, ca și suport pentru activitățile de evaluare a proiectelor finanțate prin PR NV 2021-2027, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Direcției Evaluare, selecție și contractare proiecte – DAMPRNV 2021-2027. Activitatea se va desfășura în regim de telemuncă.

Cele 7 posturi sunt:
– Expert (specialist) financiar – 5 posturi;
– Expert (specialist) tehnic – 1 post;
– Expert (specialist) principii orizontale – 1 post.

Responsabilități cheie / Atribuții:

Evaluarea proiectelor finanțate prin PR NV 2021-2027 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Condiţii de participare la selecție:

1. pentru Expert (specialist) economisc / financiar:
Calificare educațională și/sau profesională:
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință, ştiinţe economice, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 367/2023.

Experiența profesională generală:
Minim 3 ani experienţă profesională, după finalizarea studiilor universitare, în domeniul studiilor absolvite.

Experiența profesională specifică:

Experiență specifică realizată în cadrul a minim 1 proiect finantat prin fonduri europene, in care a desfasurat urmatoarele activitati:
-implementare/consultanță în implementare/asistență tehnică pe parcursul implementării din punct de vedere al aspectelor economico-financiare (inclusiv analiza cost-beneficiu și/sau verificare plan afaceri)
sau
-evaluare de proiecte din punct de vedere aspectelor economico-financiare (inclusiv analiza cost-beneficiu, verificare plan afaceri)
*pentru fiecare situatie se va mentiona in cuprinsul documentelor suport prezentate: numele proiectului și implicarea expertului.

2. pentru Expert (specialist) tehnic:

Calificare educațională și/sau profesională:
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in Ramura de știință: Inginerie Civilă, Domeniul de licență: Inginerie civila, Specializare: Constructii civile industriale si agricole/Inginerie civila/Inginerie urbana si dezvoltare regionala/Constructii si fortificatii/Infrastructura transporturilor metropolitane
Sau
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in Ramura de știință: Inginerie Civilă, Domeniul de licență: Inginerie civilă, Specializare: Căi ferate, drumuri si poduri /Construcții si fortificatii/Infrastructură transporturilor metropolitane
Sau
Ramura de știință: Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, Domeniul de licență: Inginerie si management, Specializare: Inginerie economica in constructii/Inginerie si management in constructii

Experiența profesională generală:
Minim 3 ani experienţă profesională, după finalizarea studiilor universitare, inginerie în unul din domeniile Constructii civile industriale și agricole / Inginerie civila / Inginerie urbana si dezvoltare regionala/Constructii si fortificatii / Căi ferate, drumuri si poduri/ Infrastructura transporturilor metropolitane.

Experiența profesională specifică:
Experiență specifică realizată în cadrul a minim 1 proiect finantat prin fonduri europene, in care a desfasurat urmatoarele activitati:
-implementare / consultanță în implementare / asistență tehnică in implementare / supervizare / dirigentie de santier din punct de vedere al aspectelor tehnice pentru proiecte de infrastructura civila
Sau
-evaluare de proiecte din punct de vedere al aspectelor tehnice pentru proiecte de infrastructura civilă
*pentru fiecare situatie se va mentiona in cuprinsul documentelor suport prezentate: numele proiectului și implicarea expertului.

3. pentru Expert (specialist) principii orizontale:

Calificare educationala si/sau profesionala:
– Studii superioare finalizate cu diploma de licența.
– Expertul trebuie sa fie atestat ca auditor de mediu.

Experiența profesională generală:
Minim 3 ani experienţă profesională, după finalizare studiilor universitare.
Experienta profesionala specifica:
Participarea în calitate de expert principii orizontale (dezvoltare durabila), în procesul de evaluare a minim 1 proiect finantat prin fonduri europene.
*pentru fiecare situatie se va mentiona in cuprinsul documentelor suport prezentate: numele proiectului și implicarea expertului.

Activități privind selecția și calendarul etapelor:

– Anunţul privind selecția organizată va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest și pe un site specializat în recrutare, în data de 28.06.2024.
– Persoanele interesate vor transmite până în data de 12.07.2024, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:

  • copie document de identitate;
  • CV;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator.

– Comunicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților se va face telefonic și/sau pe email până la data 16.07.2024, până la ora 16.00; candidații care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului vor fi invitați să se prezinte la interviu.
– Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 18.07.2024, la ora comunicată de către comisia de selecție, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj sau online.
– Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie se va face până la data de 24.07.2024, după finalizarea lucrărilor comisiei de selecţie.

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri