Angajații ABA Crișuri au finalizat lucrările de reabiltare la stațiile hidrometrice afectate de viituri

Zilnic, la stațiile hirdometrice, angajații A.B.A. Crișuri fac observații și măsurători asupra: nivelului și debitului apei, precipitațiilor, temperaturii apei și a aerului precum și asupra cantității de aluviuni transportate de ape.

”Aceste date se colectează de la cele 99 de staţii hidrometrice din întreg bazinul hidrografic Crișuri și se centralizează prin cele 7 stații hidrologice: Oradea, Beiuș, Stâna de Vale, Marghita (Bihor), Ineu, Moneasa (Arad) și Brad (Hunedoara). Datele sunt extrem de importante intrucât stau la baza întocmirii prognozelor și avertizărilor hidrologice.” Dorel Dume, director A.B.A Crişuri

Anul acesta, angajații A.B.A. Crișuri au executat lucrări de reabilitare la 11 stații hidrometrice și anume: Oșorhei, Copăcel, Bulz ( BH), Valea Morii ( SM), Valcăul de Sus (SJ), Cărand, Târnova, Ignești, Seleuș (AR), Timercea și Brad (HD). ”În urma viiturilor din ultimii 10 ani, aceste stații hidrometrice au suferit pagube insemnate prin urmare, s-a impus reabilitarea malurilor, a scărilor de acces, a cabinelor hidrometrice și a secțiunilor de scurgere pentru ape mici. Lucrările, începute în luna iulie și finalizate în luna noiembrie, au fost executate cu utilajele instituției, iar în echipele de lucru au fost implicați hidrologi ingineri constructori, agenți hidro și muncitori hidrometri. După reabilitare putem afirma că activitatea zilnică de măsurători se desfășoară din nou în parametri normali. ” director, Dorel Dume.

De menționat ar fi faptul că, prin staţiile hidrometrice se monitorizate și perioadele cu ape mari și viituri, precum şi perioadele de secetă. Cele mai mari viituri înregistrate pe cursurile de apă din bazinul hidrografic Crișuri au fost în 1980 pe râul Crişul Repede, în 1981 pe râul Crişul Negru, în 1997 și 2001 pe râul Barcău şi în anul 2000 pe Crişul Alb. Fenomenul de secetă hidrologică a fost resimţit în anii: 1961, 2003, 2007, 2012 şi 2015.

Aplicaţia numită „Situaţia Hidrologică”, disponibilă on-line pe http://www.apele-romane.ro, oferă cetăţenilor posibilitatea accesării informaţiilor în timp real cu privire la o serie de parametri cheie pentru activitatea de monitorizare a stării apelor.

În bazinul hidrografic Crişuri, din cele 7 stații hidrologice, cea mai veche staţie este cea de la Oradea, înfiinţată în anul 1954, iar din cele 99 de stații hidrometrice, cea mai veche este stația Ciucea, de pe râul Crișul Repede, înființată în anul 1884.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri