ANI: 15 iunie, data limită pentru depunerea declaraţiilor de avere şi interese, doar pe cale electronică

Agenţia Naţională de Integritate aminteşte că pe 15 iunie este data limită pentru depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către persoanele care au această obligaţie prin lege.

Conform unui comunicat al ANI, începând cu data de 1 ianuarie 2022, declaraţiile de avere şi de interese (DA/DI) se completează şi se transmit Agenţiei Naţionale de Integritate exclusiv prin sistemul electronic e-DAI, disponibil pe pagina de internet a Agenţiei, respectiv la adresa https://dai.integritate.eu/.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2022, Agenţia Naţională de Integritate nu mai primeşte declaraţii de avere şi de interese în format hârtie, iar toate declaraţiile depuse astfel vor fi restituite destinatarilor, considerându-se a fi nedepuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Până în prezent, 211.560 de persoane au fost înregistrate în platforma e-DAI ca deponenţi, 5.163 de entităţi au cel puţin un cont creat, numărul total al declaraţiilor de avere şi de interese completate până în prezent prin platformă şi transmise Agenţiei fiind de 54.740.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 127/15.12.2021, declaraţiile de avere şi de interese se completează şi se transmit electronic prin sistemul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. În situaţia în care deponentul nu deţine încă o astfel de semnătură, acesta poate, doar pe parcursul anului 2022, completa şi transmite declaraţiile scanate prin platforma e-DAI, semnate olograf.

Persoanele responsabile prevăzute de art. 5, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care nu deţin semnătură electronică calificată o pot solicita cu titlu gratuit Agenţiei, prin intermediul e-DAI. Emiterea certificatului de semnătură electronică se va face printr-un proces online, exclusiv pentru persoana responsabilă, conform manualului pentru obţinerea şi utilizarea semnăturii electronice. Valabilitatea certificatului de semnătură electronică este de un an de la data activării.

Anterior parcurgerii procedurilor de înrolare, completare şi transmitere prin sistemul e-DAI, ANI recomandă consultarea tutorialelor video (https://dai.integritate.eu/video.html), precum şi a manualelor de utilizare dedicate persoanelor responsabile (https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf) şi deponenţilor (https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf).

Mecanismul electronic de depunere e-DAI păstrează fluxul obişnuit şi interacţiunile dintre Deponent (D), Persoana responsabilă (PR) din instituţia publică şi Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

Distribuie informația
Alte știri