ANUNȚ ACHIZIȚIE

Agenția de Management al Destinației Bihor, în calitate de lider de proiect, aduce la cunoștința publică inițierea achiziției serviciilor de formare profesională integrată, atestat limbă străină, agent ghid turistic (local), Cod COR 511302, ghid național touroperator, Cod COR 511303, cod CPV 80530000 – Servicii de formare profesională, activitate desfășurată în cadrul proiectului “CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR”, cod eMS 398. Acronym ForTour BHHB. Proiect finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, INTERREG V-A, cu suma de 2.718.106 Euro.

Pentru detaliile privind procedura de achiziție vă rugăm să urmăriți site-ul proiectului secțiunea achiziții:https://fortourbhhb.ro/achizitii/ .

Oradea, 31.01.2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene”

Distribuie informația
Alte știri