Anunț de la Casa de Pensii Bihor: 160 de bilete de tratament balnear, începând cu data de 30 noiembrie

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate un numar de 160 bilete de tratament balnear aferente seriei 18 începând cu data de 30.11.2023, pentru statiunile: Sovata 2 bilete, Herculane 8 bilete, Slanic Moldova 1 bilet, Covasna 10 bilete, Felix 33 bilete, Geoagiu 2 bilete, Govora 2 bilete, 1 Mai 60 bilete, Moneasa 18 bilete, Saturn 7 bilete, Tusnad 2 bilete, Vatra Dornei 8 bilete, Caciulata 3 bilete, Tasnad 4 bilete.

Acestea se pot ridica de la sediul instituţiei zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi între orele 8.00-14.00, vineri între orele 8.00-12.00 pana la data de 20.11.2023. Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc la data de 21.11.2023  începând cu ora 8:00 .

Biletele de tratament se eliberează în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însotitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însotiti, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public.

Distribuie informația
Alte știri