Anunț de la Casa de Pensii Bihor: Au sosit biletele de tratament balnear, începând cu data de 19 februarie

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 70 de bilete de tratament balnear aferente seriei 1, începând cu data de 19 februarie, pentru staţiunile: Buziaș 4 bilete, Covasna 2 bilete, Geoagiu 2 bilete, 1 Mai 48 bilete, Moneasa 14.

Acestea se pot ridica de la sediul instituţiei zilnic, de luni până joi în  intervalul orar 8 -14, sau vineri de la ora 8 la ora 12. Biletele de tratament se în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special, în original şi în copie, eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însotitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însotiti, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.  

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notar.

Distribuie informația
Alte știri