Anunț de presă: Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității FORT UTIL”

28 NOIEMBRIE 2023

S.C. FORT UTIL S.R.L. cu sediul în Belejeni, Str. nr. 104, Județ Bihor, cod poștal 417251, România, CUI RO 26112970, J5/1285/2009, a implementat proiectul cu titlul: „Dezvoltarea activității FORT UTIL”, cod SMIS 160457, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 102/ POC/411/AS/15.12.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 4.013.928,89 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 3.296.066,49 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.472.049,87 lei compusa din 2.070.736,95 lei din FEDR și 401.312,92 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la locaţia societății din Municipiul Beiuş, CF 103254, Nr. Cadastral 103254, judeţul Bihor, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea activității FORT UTIL” a constat in refacerea capacității de reziliență a companiei FORT UTIL SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la cresterea productivității muncii in cadrul societății. Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții in domeniul reprezentat de cod CAEN REV. 2 – 4312 – Lucrări de pregătire a terenului, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect si achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce au un impact enorm din punct de vedere al protectiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Cresterea productivității muncii cu minim 18,17% fața de anul 2020, in termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Rezultate obținute:

1 investiție realizată prin: 3 echipamente prietenoase cu mediul recepționate și puse in funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0766.460.941, email: proiectfortutil@gmail.com, persoana de contact Adrian-Marius BORHA.

Distribuie informația
Alte știri