Anunț de presă: Începerea proiectului „Creșterea capacității de reziliență a societății GRANUPLAST DIRECT SRL prin achiziția de utilaje”

20 MARTIE 2023

S.C. GRANUPLAST DIRECT S.R.L. cu sediul în Loc. Cadea, Oraş Săcueni, Nr. 501, Județ Bihor, cod poștal 417436, România, CUI RO 37944890, J5/2073/2017, implementează proiectul cu titlul: „Creșterea capacității de reziliență a societății GRANUPLAST DIRECT SRL prin achiziția de utilaje”, cod SMIS 160320, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 718/ POC/411/AS/07.02.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 4.447.329,65 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 3.720.751,81 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.418.488,68 lei compusa din 2.025.870,89 lei din FEDR și 392.617,79 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la sediul social al societății din Loc. Cadea, Oraş Săcueni, Nr. 501, Județ Bihor, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului „Creșterea capacității de reziliență a societății GRANUPLAST DIRECT SRL prin achiziția de utilaje” consta in refacerea capacității de reziliență a companiei GRANUPLAST DIRECT SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la cresterea productivității muncii in cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții in domeniul reprezentat de cod CAEN REV. 2 – 2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect si achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protectiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Cresterea productivității muncii cu minim 16,3044% fața de anul 2020, in termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: Februarie 2023

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: 3 echipamente prietenoase cu mediul, recepționate și puse în funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0735333832, email: granuplastdirect@gmail.com, persoana de contact Ioana MAN.

Distribuie informația
Alte știri