Anunț de presă: Începerea proiectului „Dezvoltarea societății DHELECTRIC HOME SRL prin achiziția de echipamente”

14 MARTIE 2023

S.C. DHELECTRIC HOME S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. P-ţa EPISCOP IGNAŢIE DARABANT nr. 8B, judeţul Bihor, cod poştal 410235, România, CUI RO 39378460, J5/1227/2018, implementează proiectul cu titlul: „Dezvoltarea societății DHELECTRIC HOME SRL prin achiziția de echipamente”, cod SMIS 159675, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 367/ POC/411/AS/21.01.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de1.227.066,55 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 1.014.648,36 lei din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 760.986,27 lei compusa din 637.447,65 lei din FEDR și 123.538,62 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la sediul social al societății din Municipiul Oradea, Str. P-ţa EPISCOP IGNAŢIE DARABANT nr. 8B, judeţul Bihor, cod poştal 410235, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea societății DHELECTRIC HOME SRL prin achiziția de echipamente” consta in refacerea capacității de reziliență a companiei DHELECTRIC HOME SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la cresterea productivității muncii in cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții in domeniul reprezentat de cod CAEN REV. 2 – 4321 – Lucrări de instalații electrice, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect si achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protectiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Cresterea productivității muncii cu minim 20,98% fața de anul 2020, in termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: Ianuarie 2023

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: achiziția, recepționarea şi punerea in funcțiune a 2 autoutilitare electrice şi alte echipamente specifice lucrărilor de instalații electrice care respectă criteriile obiectivelor de mediu.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0745537993, email: daniel.hirina@gmail.com, persoana de contact Daniel-Ioan HIRINA.

Distribuie informația
Alte știri