Anunț de presă : ”Începerea proiectului „Dezvoltarea societății SC VILADINA CONSTRUCȚII SRL prin achiziția de echipamente”

22 MARTIE 2023

VILADINA CONSTRUCȚII S.R.L. cu sediul în localitatea Oradea, Str Pădurii, nr. 10B, judeţul Bihor, cod postal 410000, România, CUI RO 15579734, J5/887/2003, implementează proiectul cu titlul: „Dezvoltarea societății SC VILADINA CONSTRUCȚII SRL prin achiziția de echipamente”, cod SMIS 160321, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 367/ POC/411/AS/21.01.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de4.142.206,39 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 3.464.345,71 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.251.824,71 lei compusă din 1.886.263,17 lei din FEDR și 365.561,54 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății din localitatea Chistag, comuna Aștileu, Str Viitorului, nr. 2, judeţul Bihor, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea societății SC VILADINA CONSTRUCȚII SRL prin achiziția de echipamente constă în refacerea capacității de reziliență a companiei VILADINA CONSTRUCȚII SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 4120, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 19,77 % fața de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: 10.02.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12. 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: 5 echipamente recepționate și puse în funcțiune dintre care 3 cu o contribuție substanțială la atenuarea schimbărilor climatice și 2 echipamente care nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0740102838, email: proiectviladina@gmail.com, persoană de contact Onița Ovidiu Marius.

Distribuie informația
Alte știri