Anunț de presă: Începerea proiectului „RETEHNOLOGIZAREA FIRMEI VANPO CONSTRUCT SRL”

14 MARTIE 2023

S.C. VANPO CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Constantin Noica nr. 13, Bloc DN4, Ap. 39, judeţul Bihor, România, CUI RO 25878725, J5/1040/2009, implementează proiectul cu titlul: „RETEHNOLOGIZAREA FIRMEI VANPO CONSTRUCT SRL”, cod SMIS 159399, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 167/ POC/411/AS/07.01.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluieste de3.941.503,27 lei. Valoarea eligibila a proiectului este de 3.295.687,61 lei din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 2.471.765,71 lei compusa din 2.070.498,92 lei din FEDR și 401.266,79 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la locaţia societății din Municipiul Oradea, Sos. Borșului, km 7, nr. 37L3, nr. Cadastral 9823/5-C1, judeţul Bihor, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului „RETEHNOLOGIZAREA FIRMEI VANPO CONSTRUCT SRL” constă in refacerea capacității de reziliență a companiei VANPO CONSTRUCT SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la cresterea productivității muncii in cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții in domeniul reprezentat de cod CAEN REV. 2 – 4312, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect si achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protectiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Cresterea productivității muncii cu minim 29,75% fața de anul 2020, in termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: Ianuarie 2023

Data de finalizare a proiectului: Decembrie 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: 6 echipamente prietenoase cu mediul recepționate și puse in funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0745168460, email: proiectvanpo@gmail.com, persoana de contact Andrei-Florin VANDA.

Distribuie informația
Alte știri