Anunț important de la Casa de Pensii Bihor, privind restituirea CASS-ului

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, publicată în  Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023, vă aducem la cunoștință următoarele informații de interes:

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie – 27 decembrie 2022, va fi restituită  din oficiu, lunar, în perioada 1 martie 2023 – 28 februarie 2024.

Restituirea eşalonată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică şi în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022 – 28 februarie 2023.

În cursul termenului precizat mai sus, respectiv 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Măsura de restituire a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu vizează persoanele cărora li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi cărora, în urma reţinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022. În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua către moştenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la sediul Casei Județene de Pensii Bihor.

Distribuie informația
Alte știri