Apel de selecție – Anunț GAL Pădurea Craiului

APEL DE SELECȚIE
~varianta simplificată~
 Data lansării apelului de selecție: 20.11.2017

 Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA M1/6A;6B
”DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI RURALE PRIN ÎNCURAJAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE, ÎN SCOPUL CREȘTERII NUMĂRULUI DE LOCURI DE MUNCĂ ȘI A VENITURILOR ADIȚIONALE”
Beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
 micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici, existente și nou înființate din teritoriul LEADER ”PĂDUREA CRAIULUI”;
 fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 întreprinderi sociale;
 cooperative.

 Fondurile disponibile pe măsură

Fonduri disponibile pe măsură în cadrul prezentului apel de selecție sunt de 430.000 euro.

 Suma maximă nerambursabilă
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 80.000 euro.
Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 de euro.

 Data limită de depunere a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele
Data limită de primire a proiectelor este 19.12.2017

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL PĂDUREA CRAIULUI din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M1/6A;6B, disponibil pe www.galpadureacraiului.ro

 Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:
Tel: 0756066545, e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com, www.galpadureacraiului.ro
 Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația GAL PĂDUREA CRAIULUI, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Roșia, Nr. 397, județul Bihor.

ASOCIAȚIA
GAL PĂDUREA CRAIULUI

Apel de selectie M1_6A;6B – varianta simplificată GAL Padurea Craiului 20112017

Distribuie informația
Alte știri