Apel de selecție – ANUNȚ GAL Pădurea Craiului

APEL DE SELECȚIE
~varianta simplificată~
• Data lansării apelului de selecție: 19.09.2017
• Măsurile lansate prin apelul de selecție:
MĂSURA M 2/6B;6A – ”DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI RURAL”
• Beneficiari eligibili:
MĂSURA M 2/6B;6A – ”DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI RURAL”: Autoritățile publice locale și asociațiile acestora (ADI-uri);Asociații și fundații;Întreprinderi sociale; ONG-urile.
• Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
– Fonduri disponibile: 1.040.000 euro
– Suma maxima nerambursabilă: 130.000 euro/proiect
• Data limită de depunere a proiectelor:18.10.2017
• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Pădurea Craiului din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.
• Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M2/6B;6A disponibil pe www.galpadureacraiului.ro
• Datele de contact pentru informații suplimentare:Tel: 0756066545, e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com, www.galpadureacraiului.ro
• Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL Pădurea Craiului, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Roșia, Nr. 397, județul Bihor.

ASOCIAȚIA GAL PĂDUREA CRAIULUI

Apel de selectie – varianta simplificata M2_6B_6A

Distribuie informația
Alte știri