APM Bihor: Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale în scopul igienizării terenurilor

Foto: arhiva

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor informează proprietarii de terenuri că incendierea resturilor vegetale în scopul igienizării terenurilor este interzisă.

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare, art. 94, lin. n): “miriştile, stuful, stufărişul sau vegetaţia ierboasă nu pot fi arse fără acceptul autorităţii de mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor) şi fără informarea prealabilă a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crișana”).”

Mai mult, arderea miriştilor este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Arderea miriştilor are consecinţe majore asupra biodiversităţii terenurilor supuse unor astfel de practici, ducând la:

Distrugerea habitatelor;

Dispariţia unor specii de plante şi animale şi reducerea biodiversităţii din zonele afectate,

Instalarea unor specii rezistente la foc, care cu timpul pot deveni chiar invazive,

Distrugerea cuiburilor și a ouălor unor păsări,

Diminuarea populaţiilor speciilor de plante şi animale.

Prin arderea miriştilor şi a resturilor vegetale se degajă dioxid de carbon şi protoxid de azot, gaze cu efet de seră care duc la modificările climatice tot mai evidente pe plan mondial.

Alte efecte secundare ale arderii miriştilor:

Funinginea degajată din procesul de ardere produce disconfort în zonă;

Există posibilitatea extinderii focului în alte zone în condiţii meteorologice favorabile;

Arderile necontrolate pot genera pagube materiale însemnate prin incendierea locuinţelor, anexelor, fondului forestier precum şi victime umane.

Pentru solicitarea acceptului de ardere a miriştilor sau vegetaţiei uscate se vor depune la sediul A.P.M Bihor următoarele documente:

Avizul Direcţiei Fitosanitare Bihor care să specifice clar că se impune incendierea sau arderea;

Adresă de notificare către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “CRIŞANA”;

Adresă de notificare către G.N.M – Comisariatul Judeţean Bihor;

Adresă de notificare către primăria pe raza căreia se află terenul.

Nerespectarea legislației în vigoare, se sancționează de către autoritățile cu atribuții de control.

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri