APTOR anunță un proiect cu fonduri europene pentru relansarea și dezvoltarea turismului în Oradea

Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune (Visit Oradea) anunță implementarea proiectului cu titlul „Întărirea capacității de gestionare și coordonare a dezvoltării turismului de la nivelul municipiului Oradea – VisIT Oradea”, Cod MySMIS2014+/SIPOCA: 150850/966. Proiectul este implementat în perioada 04.07.2022-04.09.2023 cu sprijinul financiar oferit prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, componenta „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”.

Scopul proiectului este de a contribui la sprijinirea relansării și dezvoltării turismului la nivelul municipiului Oradea, prin implementarea unor proceduri și instrumente noi, participative de colectare și analiză a informațiilor din domeniu.

Atingerea scopului proiectului se va realiza prin îndeplinirea a trei obiective specifice: diagnosticarea principalelor provocări și obstacole întâmpinate de actorii relevanți din turismul orădean în ceea ce privește prezența în mediul online; dezvoltarea unei platforme informatice pentru facilitarea interacțiunii digitale dintre actorii principali din turism și administrația publică locală; și întărirea capacității de definire, implementare și monitorizare a politicilor publice locale, în vederea impulsionării turismului la nivelul municipiului Oradea.

Prin intermediul proiectului se intenționează: elaborarea unui studiu cu privire la amprenta digitală în mediul online al turismului orădean, dezvoltarea unui sistem CRM (Customer Relationship Management) pentru facilitarea interacțiunii digitale dintre mediul ONG (APTOR) și administrația publică locală (Primăria) și dezvoltarea capacității ONG-ului și administrației publice locale în elaborarea și implementarea de politici publice coerente în domeniul turismului.

Proiectul se va implementa în intervalul iunie 2022 – iulie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 458.702,00 RON. Visit Oradea va contribui la realizarea proiectului cu 7.920,80 RON, reprezentând cofinanțarea din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri