Asociațiile de proprietari cu parcări de domiciliu, invitate să trimită datele bancare pentru încasarea cotei cuvenite de 10%

Primăria Municipiului Oradea a implementat începând cu anul curent încasarea abonamentelor pentru parcările de domiciliu prin casieria proprie și prin platformele de plăți online, iar asociațiilor care au parcări de domiciliu li se cuvine 10% din încasările aferente abonamentelor respective.

Potrivit regulamentului de administrare a parcărilor de domiciliu și a contractelor de asociere încheiate cu asociațiile de proprietari, Primăria Municipiului Oradea se obligă „să achite către fiecare Asociație de proprietari cu care are încheiat contract de asociere, 10% din suma încasată de Primăria municipiului Oradea, reprezentând taxa de parcare de domiciliu sau valoarea stabilită în urma procedurilor de licitație,pentru punerea la dispoziție a spațiului unde se vor desfășura procedurile de atribuire/licitație conform contractului de asociere în scopul punerii în aplicare a Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu”.

Pentru a face viramentul către asociațiile de proprietari a cotei de 10% menționată anterior, Primăria Oradea solicită asociațiilor să transmită pe adresa primarie@oradea.ro următoarele date în format tabelar:

Nume asociațieiCod de identificare fiscală CUI/CIFBancaContul IBAN
    


Distribuie informația
Alte știri