Asociațiile de proprietari din Oradea sunt obligate să asigure accesul locatarilor la plata facturilor aferente utilităților

Ca urmare a numeroaselor sesizări venite din partea locatarilor care reclamă activitatea Asociațiilor de proprietari din această perioadă, Municipalitatea face un apel către conducerile asociațiilor de proprietari (președinte, comitet executiv), care au primit un mandat din partea proprietarilor din cadrul asociațiilor, care prevede inclusiv gestionarea activității în perioadele de criză, să dea dovadă de responsabilitate și să asigure posibilitatea proprietarilor de a-și achita sumele datorate către asociația de proprietari.

Le recomandăm așadar acestora să ia toate măsurile necesare pentru ca asociația de proprietari să funcționeze, să-și încaseze plățile din această perioadă, asigurând accesul locatarilor la plata facturilor (direct la casierie sau în contul asociației de proprietari care trebuie afișat la sediul asociației), inclusiv afișarea listelor de plată, luând bineînțeles toate măsurile de protecție necesare, pentru a evita incapacitatea de plată a facturilor către furnizorii de utilități.

Alte știri