Atelierele de vară ale Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

În perioada 19 iunie – 23 august 2023, Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complexul Muzeal organizează, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, atelierele de vară dedicate copiilor și tinerilor. Mai jos vă rugăm să găsiți lista actualizată a atelierelor pe care le propunem bihorenilor.

Programări la nr: 0259/706.101 – pentru activitățile de la Muzeul Țării Crișurilor și la nr.: 0771/741. 331 – pentru cele de la Muzeul Orașului Oradea.

• 19 iulie 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 10.00-11.00; 11.30-12.30
Curiozități din lumea insectelor – Insecta Băț (Dalida Moga – educator muzeal, Adrian Gagiu – muzeograf)
Scurtă descriere a activității: va cuprinde curiozități despre insecte, prezentarea unor detalii despre Insecta Băț, prezentarea Insectei Băț, care există în cadrul vivariului muzeului, întocmirea unui puzzle cu poza Insectei prezentate, pe care copiii îl vor duce acasă. Activitatea se va finaliza prin vizitarea Vivariului.
Grupă de vîrstă: 6-14 ani (min.10, max.20)
Preț: 20 lei/copil

• 18, 20, 21, 25, 28 iulie 2023
Orele: 10.00-11.30
Istoria aparatului de proiecție (Gabriela Ananie – muzeograf)
Scurtă descriere a activității:

 • Prezentare Power Point (apariție, părți componente, la ce servește, invenția
  fraților Lumière, Animafilm);
 • Copiii vor putea observa tipuri de aparate de proiecție din colecția muzeului;
 • Vizionare diafilme cu subiecte diverse (povești, poezii, momente din istoria
  națională).
  Grupă de vârstă: 8-14 ani (min. 5, max. 15)
  Preț: 10 lei/copil

• 20, 21, 24, 25 iulie 2023
Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, sala Pedagogie Muzeală
Orele: 12.00-14.00
Atelier de caligrafie (Petru Ardelean – muzeograf, Muzeul Țării Crișurilor, lect. univ. dr. Adina Vesa, Universitatea din Oradea)
Cursul practic de inițiere în caligrafie își dorește introducerea în tainele scrisului frumos, oferind posibilitatea participanților de a dobândi un set de cunoștințe creative și aptitudini practice, de a-și antrena atenția și concentrarea, dar și de a-și crește gradul de manualitate și precizie. Cursul îşi propune să se desfășoare într-un format compact, interactiv şi atrăgător. Vom povesti despre instrumentele şi mediile de lucru ale caligrafilor, despre tehnicile de lucru specifice domeniului, despre ce putem face azi cu ajutorul caligrafiei, şi vom face exerciţii de caligrafie pe tot parcursul întâlnirilor noastre.
În partea a doua a întâlnirii, participanții vor putea vizita expoziția secției de istorie, vizualizând
obiecte, documente, carte veche românească și străină.
Grupa de vârstă: 10-18 ani (min. 10, max. 20)
Preț: 20 lei/persoană

• 26 iulie 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 10.00-11.30
Micul geolog – activitate susținută în limba română (Erika Posmoșanu – restaurator, Dorina Golban – conservator)
Ora 12.00-13.30
Micul geolog – activitate susținută în limba maghiară (Veress László – muzeograf, Erika Posmoșanu – restaurator);
Scurtă descriere a activității:

 • Prezentare Power Point;
 • Activități interactive.
  Participanții își vor însuși noțiuni referitoare la:
 • Structura internă a Pămîntului (pentru elevii de liceu și noțiuni de Tectonica plăcilor)
 • Principalele tipuri de roci (magmatice, sedimentare, vulcanice), formarea și utilizarea acestora
 • Ce sunt fosilele, exemple de fosile (plante, nevertebrate, vertebrate), cum se prepară și cum se păstrează fosilele.
  La finalul activității participanții vor avea și o evaluare practică (pe echipe) ce cuprinde recunoașterea principalelor tipuri de roci și recunoașterea modului de fosilizare (impresiune, mulaj intern, mulaj etern, etc).
  Grupă de vîrstă: 10-18 ani (min.5, max.20)
  Preț: 15 lei/copil

• 27 iulie 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 10.00-11.30
Micul geolog – activitate susținută în limba maghiară (Veress László – muzeograf, Erika Posmoșanu – restaurator);
Ora 12.00-13.30
Micul geolog – activitate susținută în limba română (Erika Posmoșanu – restaurator, Dorina Golban – conservator)
Scurtă descriere a activității:

 • Prezentare Power Point;
 • Activități interactive.
  Participanții își vor însuși noțiuni referitoare la:
 • Structura internă a Pămîntului (pentru elevii de liceu și noțiuni de Tectonica plăcilor)
 • Principalele tipuri de roci (magmatice, sedimentare, vulcanice), formarea și utilizarea acestora
 • Ce sunt fosilele, exemple de fosile (plante, nevertebrate, vertebrate), cum se prepară și cum se păstrează fosilele.
  La finalul activității participanții vor avea și o evaluare practică (pe echipe) ce cuprinde recunoașterea principalelor tipuri de roci și recunoașterea modului de fosilizare (impresiune, mulaj intern, mulaj etern, etc).
  Grupă de vîrstă: 10-18 ani (min.5, max.20)
  Preț: 15 lei/copil

• 28 iulie 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 10.00-11.00
Pe cine întîlnim în pădurile de foioase? (Adina Pop – muzeograf, Dorina Golban – conservator Naturii)
Scurtă descriere a activității: prezentare despre plante și animale ce se pot întîlni în pădurile de foioase cu exerciții și fișă practivă de completat.
Grupă de vîrstă: 8-12 ani (min.10, max.15)
Preț: 15 lei/ copil

• 31 iulie-4 august 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 10.00-12.00
Inițiere în tainele restaurării – curs practic (Ștefan Lipot – restaurator, Teofil Mureșan -restaurator, Corina Pop – conservator, Adriana Mierluț – conservator, Lavinia Ungureanu – muzeograf)
Scurtă descriere a activității: cunoașterea perioadelor istorice prin prisma artefactelor muzeale; procese și procedee de confecționare a ceramicii în preistorie; explicații despre procesul de restaurare și conservare, de la prelucrarea unui complex arheologic, lipirea fragmentelor, completarea zonelor lipsă, integrare cromatică; restaurarea unor vase ceramice actuale respectînd aceleași principii și proceduri ca în cazul obiectelor de patrimoniu; confecționarea unor replici din lut de modelaj avînd ca model piesele originale expuse în muzeu.
Grupă de vîrstă: 8-12 ani (min.10, max.15)
Preț: 20 lei/ zi/copil

• 1-4 august 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 10.00-12.00; 12,00-14,00; 14.00-16.00
Arlechinul – curs teoretic și practic (dr. Augustin Țărău – muzeograf, Cristian Negru – bibliotecar)
Scurtă descriere a activității: Inițierea copiilor în tehnica de lucru a colajului, avînd ca model lucrarea „Arlechinul” a pictorului Corneliu Baba, păstrată în colecția Secției de Artă a Muzeului Țării Crișurilor și expusă în cadrul expoziției de bază. Copiilor le vor fi prezentate albume de artă aflate în colecția Bibliotecii privitoare la opera pictorului Corneliu Baba, apoi vor realiza practic o lucrare de colaj a lucrării „Arlechinul”, pe suport de carton.
Grupă de vîrstă: 8-12 ani (min.10, max.20)
Preț: 15 lei/copil, care include și vizita la Secția de Artă

• 3 august 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 10.00-11.00; 11.30-12.30
O scurtă plimbare cu reptila Varan (Dalida Moga – educator muzeal, Adrian Gagiu – muzeograf)
Scurtă descriere a activității: va cuprinde curiozități despre reptile, prezentarea unor detalii despre Varan, prezentarea Varanului care există în cadrul vivariului muzeului și plimbarea acestuia în aer liber, întocmirea unui puzzle cu poza Varanului prezentat, pe care copiii îl vor duce acasă. Activitatea se va finaliza prin vizitarea Vivariului.
Grupă de vîrstă: 6-14 ani (min.10, max.20)
Preț: 20 lei/copil

• 8-10 august 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 11.00-13.00
Acvariul cu pești (Gabriela Lobonț – muzeograf)
Scurtă descriere a activității: atelierul presupune confecționarea propriului acvariu cu pești realizat prin tehnica colajului. Astfel elevii vor învăța care sunt pașii de urmat pentru întreținerea unui acvariu adevărat și tipurile de pești care pot conviețui împreună. Participanții își vor dezvolta creativitatea, simțul practic, motricitatea fină prin așezarea decorului și a peștilor pe planșa de lucru, cît și concentrarea asupra unei activități.
Grupă de vîrstă: 6-10 ani (min.5, max.15)
Preț: 20 lei/copil și include vizita la Vivariu

• 17-18 august 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele 10.00-12.00, 12.00-14.00, 14.00-16.00
Atelier de cusături pe etamină cu motive tradiționale
Scurtă descriere a activității: Atelierul are scopul de a promova motivele tradiționale specifice textilelor din Țara Crișurilor. Copiii vor învăța să coasă un obiect textil (ex. semn de carte, șervet pentru pahar) cu materiale puse la dispoziție de către Muzeul Țării Crișurilor, ulterior obiectul fiind păstrat de către aceștia.
Grupă de vîrstă: 7-14 ani (min. 5, max. 20)
Preț: 20 lei/pers., care include vizita în expoziția permanentă a Secției de Etnografie

• 21, 22, 24, 25 august 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 10.00-11.00
Muzeograf pentru o zi! (Tiberiu Ciorba, muzeograf)
În cadrul acestui atelier elevii vor avea ocazia de a învăța principiile de organizare a unui muzeu modern (înregistrarea pieselor, instrumente specifice), tehnici și metodologii utilizate de către muzeografi în domeniul de activitate, precum și date despre istoria Muzeului Țării Crișurilor (1872-prezent). Atelierul este organizat în mai multe etape:
Partea I: prezentare powerpoint referitoare la istoria muzeografiei și a muzeului nostru alături de tehnicile specifice meseriei;
Partea II: exercițiu interactiv unde participanții vor avea oportunitatea de a experimenta modul de înregistrare a anumitor piese utilizând documentația specifică;
Partea III: scurtă vizită la unul din depozitele muzeului (Depozitul de Documente și Carte Veche), pentru a vedea concret modul cum piesele sunt păstrate și protejate.
Grupă de vârstă: 10-15 ani (min. 10, max. 15)
Preț: 20 lei/copil

• 21, 22, 24, 25 august 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 11.00-12.00
Treasure Hunt în Expoziția de Istorie – activitate susținută în limba română (Cristian Culiciu, muzeograf, Florina Ciure, șef secție)
Activitatea presupune vizionarea unui powerpoint cu prezentarea Expoziției permanente de istorie, urmată de căutarea unor obiecte de patrimoniu din expoziția de Istorie și a unor informații prezentate în touchscreen-uri. Participanții vor fi împărțiți pe echipe, vor primi fișe individuale de lucru, pe care, după evaluare, le vor putea lua acasă.
Grupă de vârstă: 10-15 ani (min. 8, max. 14)
Preț: 10 lei/copil

• 21, 22 august 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 12.30-13.30
Treasure Hunt în Expoziția de Istorie – activitate susținută în limba maghiară (Tőtős Áron, muzeograf)
Activitatea presupune vizionarea unui powerpoint cu prezentarea Expoziției permanente de istorie, urmată de căutarea unor obiecte de patrimoniu din expoziția de Istorie și a unor informații prezentate în touchscreen-uri. Participanții vor fi împărțiți pe echipe, vor primi fișe individuale de lucru, pe care, după evaluare, le vor putea lua acasă.
Grupă de vârstă: 10-15 ani (min. 8, max. 14)
Preț: 10 lei/copil

• 23 august 2023
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A)
Orele: 10.00-11.00; 11.30-12.30
Din grădina planetei (Adina Pop – muzeograf, Dalida Moga – educator muzeal, Andreea Pop – muzeograf)
Scurtă descriere a activității: prezentarea unor plante medicinale, degustare de ceai, reciclarea paharului din care s-a degustat ceaiul prin umplerea cu pămînt și plantarea unor semințe de flori, pe care copiii îl vor duce acasă. .Activitatea se va finaliza prin vizitarea Secției de Științe ale Naturii.
Grupă de vîrstă: 6-12 ani (min.10, max.20)
Preț: 20 lei/copil

Distribuie informația
Alte știri