Au demarat ședintele de instruire cu secretarii generali ai primăriilor din Bihor

Instituția Prefectului – Județul Bihor a demarat marti, 7 martie, seria de întâlniri de lucru cu secretarii generali ai celor 101 unități administrativ-teritoriale (UAT) de la nivelul județului Bihor.

Ședințele se desfășoară la sediul Instituției Prefectului conform unui grafic prestabilit pentru intervalul 07-22 martie, la fiecare întâlnire participând, în medie, 13 secretari generali. În cadrul întâlnirilor sunt dezbătute principalele aspecte legate de activitatea secretarilor generali și funcționarea consiliilor locale, reglementate de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și potrivit atribuțiilor legale conferite de HG nr. 906/2020 privind punerea în aplicare ale unor prevederi ale Codului administrativ.

Temele abordate acoperă o serie de puncte majore privind activitatea secretarilor generali, precum și soluții privind îmbunătățirea acesteia, dintre care menționăm:

– Gestionarea procedurilor de către secretarul general și respectarea normelor de tehnică legislativă în redactarea proiectelor de hotărâre, a hotărârilor, a rapoartelor de specialitate și referate de aprobare ale inițiatorilor – prezentare cu exemple concrete;

– Detaliere cu privire la actele cu caracter normativ, efectuarea procedurii de transparență decizională, aducerea la cunoștință publică, punerea în executare a actului (termene), cu exemple de nerespectare a procedurilor (hotărâri și dispoziții cu privire la care s-au constatat deficiențe de către consilierii juridici);

– Funcționalitatea site-urilor proprii, postarea informațiilor obligatorii conform legii;

– Domeniul public al UAT: întocmirea inventarului bunurilor; elaborarea hotărârilor având ca obiect trecerea din domeniul public în domeniul privat;

– Legea consorțiilor administrative – prezentare, implementare;

– Aspecte teoretice și practice privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local;

– Aspecte privind incompatibilități și conflicte de interese ale aleșilor locali;

– Legile fondului funciar – sarcini ale secretarului general; analizarea stadiului finalizării punerii în aplicare a legilor fondului funciar; prezentarea tematicii de control pentru anul 2023;

– Problematica așezărilor informale;

– Concluzii ale controalelor tematice din anul 2022 (inclusiv registrul agricol și arhivă). Reamintim că ședințele de îndrumare de specialitate se desfășoară anual, iar tematica sesiunilor

Distribuie informația
Alte știri