Tăierile de orice fel în coroana arborilor sănătoși din Oradea a fost sistată. Comunicat

Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Oradea anunță faptul că de la începutul lunii aprilie au fost sistate lucrările de intervenție, respectiv tăierile de orice fel în coroana arborilor sănătoși din municipiul Oradea.

Potrivit art. 14 din HCL nr. 725/2015, prin care s-a aprobat Regulamentul privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Oradea, în intravilanul Municipiului Oradea: „Intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor sănătoși se fac numai în afara sezonului de vegetaţie, respectiv în perioada de cădere a frunzelor arborilor şi până la înmugurirea lor, în condiţiile stabilite de lege, excepţie făcând situaţiile menţionate la art. 13 lit. c) și d).

Totodată, art. 13.(1) prevede faptul că „intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor și arbuștilor sănătoși situați în spații verzi sau alte terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național amplasate în intravilan, pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Oradea, se execută de către operatorii autorizați, potrivit art. 10 alin 1 lit. a), în prezența specialiștilor horticoli prezentați de aceștia în oferta pe baza căreia au fost contractate lucrările, în funcție de specie, numai în perioadele optime, pentru:  suprimarea ramurilor uscate, parțial uscate sau rupte sau reducerea coroanei atunci când aceasta afectează integritatea acoperișurilor, teraselor sau  a pereților clădirilor, rețelele tehnico-edilitare aeriene, împiedica vizibilitatea semnelor de circulație sau iluminatul pe timp de noapte, pentru echilibrarea arborelui, coroana arborelui împiedică accesul auto și pietonal pe trotuarele și drumurile publice.”

Totodată, în perioada activităților de tăiere reglementată prin HCL nr. 725/2015 vor fi executate doar lucrări de tăiere a arborilor uscați, a celor care prezintă riscuri privind integritatea bunurilor mobile și imobile, siguranța cetățenilor și privind siguranța circulației generate, urmare a unor fenomene meteorologice extreme și /sau orice alte situații de urgență, inclusiv accidente care generează  riscuri privind stabilitatea arborilor și în cazul arborilor aflați pe domeniul public sau privat al Municipiului Oradea, pentru realizarea de lucrări în vederea extinderii, transformării zonelor cu alte funcţiuni în zone rezidenţiale, în vederea realizării căilor de acces spre proprietate, a executării lucrărilor de utilitate publică, pentru care solicitantul deține autorizație de construire.

Distribuie informația
Alte știri