Au început lucrările de extindere a Grădiniței nr. 53 și a Creșei Albă ca Zăpada din cartierul Rogerius

La data de 1 august 2019, Municipiul Oradea a emis ordinul de începere a lucrărilor de extindere a Grădiniței nr. 53 și a Creșei Albă ca Zăpada de pe strada Călugăreni nr. 4A, iar constructorul a realizat deja excavările pentru fundațiile construcției noi. Aceasta va avea suprafața desfășurată de 529,50 mp, iar construcția în regim de înălțime parter+etaj, reprezentând 3 săli de grupă pentru copii, va corespunde standardelor actuale impuse de legislația în vigoare.

Noua capacitate va contribui la dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară la nivelul Municipiului Oradea prin 40 locuri la grădiniță și 20 locuri la creșă.

Totodată, sunt prevăzute grupuri sanitare la fiecare nivel, izolator pentru copiii bolnavi, cabinet medical, vestiare și grupuri sanitare separate pentru personal, zone de depozitare. Proiectul prevede și dotarea cu două locuri de joacă în curte, specifice grupelor de vârstă. Cele două săli de grupă de la etaj sunt convertibile într-o sală multifuncțională pentru organizarea diverselor serbări ale copiilor.

Executantul lucrării este SC Conpila SRL Oradea în asociere cu SC Atamora SRL Oradea, proiectant general. Termenul de execuție este 12 luni. Lucrările se realizează în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1– Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă  în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

 

 

Distribuie informația
Alte știri