Au început lucrările la cele două mari coridoare verzi : Soarelui și Veteranilor. Comunicat

Zestrea de spații verzi a Municipiului Oradea urmează să se îmbogățească în perioada următoare cu cinci coridoare verzi, în suprafață totală de 12 hectare. Acestea vor fi finanțate din fonduri europene, în valoare de aproximativ 8 milioane de euro, noile parcuri urmând să fie amenajate pe terenuri degradate din muncipiu.

Alături de coridorul verde de pe strada Barcăului, la care lucrările au început încă de anul trecut, recent au început lucrările la alte două zone verzi: Soarelui și Veteranilor, urmând ca în cursul lunii aprilie să înceapă lucrările și la parcurile Ion Bogdan și Grigorescu.

„Amenajare coridor verde str. Coriolan Pop – Cartierul Veteranilor”

Contractul de lucrări pentru serviciile de proiectare și execuție lucrări la obiectivul „Amenajare coridor verde str. Coriolan Pop – Cartierul Veteranilor” a fost semnat de Primăria Oradea cu asocierea de firme S.C Saminstal S.R.L – S.C. B &T Artă și Arhitectură S.R.L Satu Mare.

Investiția prevede amenajarea coridorului verde din strada Coriolan Pop, spațiu care se intersectează cu încă trei străzi: str. General Eremia Grigorescu, str. Nicolae Firu și str. Radu Enescu.

La ora actuală sunt în curs de execuție lucrările de amenajare a terenului, respectiv de montare a bordurilor perimetrale parcului, urmând ca în etapa imediat următoare să se treacă la realizarea sistemului de irigații și la realizarea sistemului de iluminat public.

Valoarea contractului de lucrări (proiectare+execuție) este de 1.682.708, 44 lei (fără TVA). Suprafața propusă spre amenajare este de 8.656 mp iar durata lucrărilor este de șase luni.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară:4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește atingerea următoarelor obiective: reconversia și reutilizarea unor terenuri degradate situate în zona cartierului Veteranilor și aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în suprafață de 8.654 mp, extinderea suprafeţei de spaţii verzi la nivel de oraş cu 8.062 mp prin amenajarea unor suprafeţe libere aflate în proprietate publică, în vederea transformării lor în parcuri.

Totodată proiectul urmărește extinderea reţelei de spaţii publice urbane în cartierele de locuinţe și creșterea atractivității spațiului verde nou creat prin amenajarea a 3 spații de relaxare dotate cu mese de ping-pong, mese de sah și echipamente de joacă pentru copii în suprafață de 116 mp.

În cadrul proiectului se va amenaja o suprafață gazonată de 7.420 mp cu sistem de irigare automatizat și o suprafață de 642 mp cu masive florale și pietriș ornamental.

Coridor verde str. Aurel Covaci – Cartierul Soarelui

Lucrările la obiectivul de investiție ”Coridor verde str. Aurel Covaci – Cartierul Soarelui” au început în data de 21 februarie.

Lucrările sunt executate de firma S.C Saminstal S.R.L și sunt realizate în cadrul proiectului de revitalizare urbană la nivelul Municipiului Oradea.

Valoarea contractului de lucrări este de 4.792.671,52 lei (fără TVA), iar termenul de execuție este de 5 luni.

Suprafața propusă spre amenajare este de 31.217 m.p., această suprafață fiind delimitată de strada Macului la vest, de strada Bajor Andor la nord și de strada Fenyes Szabolcs la sud.

În cadrul lucrării se vor amenaja alei pietonale, zone de relaxare, facilități de agrement și sport, suprafețe verzi cu plantații de arbori și arbuști.

La ora actuală se derulează lucrări de amenajare a terenurilor prin decopertare, umplere și nivelare, se lucrează la montarea bordurilor perimetrale zonei și la instalația de irigare. În etapa următoare se vor derula lucrări la sistemul de iluminat public.

Zona de N-E a parcului va fi zonă peisagistică, naturală, populată cu trei specii de copaci, grupați ordonat, oferind zone umbrite, dar și zone de pajiște însorită.

În incinta parcului se va amplasa un teren de baschet și o zonă dedicată șahului.

Zona perimetrală generoasă a parcului oferă posibilitatea amenajării unei piste de alergare cu o lățime de 1,2 m, cu o suprafață totală de 781 m.p. Perimetral, parcul va fi protejat de o perdea fonică înaltă, formată din două tipuri de aliniamente: Fagus sylvatica și Quercus rubra, iar locurile dedicate copiilor  vor fi amplasate în întreg parcul.

,,Prin aceste proiecte se va îmbunătăți calitatea mediului urban și totodată se va reduce poluarea prin reconversia terenurilor degradate și transformarea acestora în spații publice verzi și de agrement, cu acces nelimitat”, afirmă Florin Birta, viceprimarul municipiului Oradea.

Alte știri