Au intrat în vigoare tarifele pentru acces la reteaua subterana RCS&RDS în Oradea. Comunicat ANCOM

<a href="https://pixabay.com/users/ColossusCloud/">ColossusCloud</a> / Pixabay
Distribuie pentru prietenii tăi:

ANCOM a comunicat RCS&RDS decizia prin care au fost stabilite condiţiile tehnice şi economice în care se va realiza accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructură fizică realizată de către RCS&RDS în municipiul Oradea. Decizia ANCOM nr. 785/ 2018 produce efecte în sarcina RCS&RDS începând cu data de 20 septembrie 2018.

Condiţiile tehnice şi economice de acces la infrastructura RCS&RDS

Având în vedere că infrastructura executată de RCS&RDS în municipiul Oradea este realizată cu sprijinul şi participarea administraţiei publice locale, condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la această infrastructură se supun aprobării sau, după caz, sunt stabilite şi impuse de către ANCOM. Astfel, RCS&RDS are obligaţia să acorde accesul la infrastructură tuturor furnizorilor care solicită, cu respectarea condiţiilor stabilite de ANCOM. Condiţiile stabilite de ANCOM se aplică şi în favoarea furnizorilor care deja beneficiază de acces la infrastructură RCS&RDS. ANCOM a stabilit condiţiile de acces cu respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii.

Tarife

Decizia Autorităţii prevede că tarifele practicate de RCS&RDS nu vor depăşi 84,1 de euro/ km/ lună pentru serviciul de închiriere tubetă magistrală pentru fibră optică, 1 euro/ buc/ lună pentru serviciul de închiriere branşamente (tubetă) pentru fibră optică, 2,56 euro /0,014mc/ lună pentru serviciul de închiriere spaţiu cameră/ cameretă şi 13 euro/ oră/ locaţie pentru serviciul de asistenţă tehnică. În cazul instalării unor cabluri de cupru, tarifele pentru primele două servicii se ajustează în mod proporţional cu secţiunea acestor cabluri. Tarifele maximale nu includ TVA.

Obligaţiile RCS&RDS

RCS&RDS va avea obligaţia să publice, pe pagina de internet proprie, o ofertă de referinţă pentru accesul la infrastructură, care să cuprindă toate informaţiile esenţiale despre infrastructură, precum şi un contract standard de acces. Atât oferta de referinţă cât şi contractul standard de acces trebuie să respecte condiţiile pe care ANCOM le-a stabilit. Compania are la dispoziţie un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei ANCOM pentru a pune în acord contractele în vigoare cu dispoziţiile deciziei.

La solicitarea Autorităţii, RCS&RDS are obligaţia să modifice oferta de referinţă, contractul standard de acces sau cererea de acces la infrastructură pentru a fi în conformitate cu dispoziţiile deciziei. De asemenea, operatorul trebuie să asigure un punct de contact pentru gestionarea cererilor de acces la infrastructură şi pentru a răspunde solicitărilor de informaţii în acest sens venite din partea furnizorilor interesaţi.

Pentru a asigura transparenţa gestionării reţelei de infrastructură, RCS&RDS va publica evidenţa actualizată cu privire la spaţiul liber disponibil al elementelor de infrastructură.

O altă obligaţie se referă la asigurarea unor timpi de răspuns şi de remediere a deranjamentelor la infrastructură, în funcţie de tipul de disfuncţionalitate înregistrat de reţeaua de infrastructură. În cazul nerespectării indicatorilor privind timpul de remediere a deranjamentelor, RCS&RDS va trebui să acorde furnizorului afectat o despăgubire calculată în funcţie de valoarea facturii lunare datorate de furnizor pentru utilizarea elementelor de infrastructură.

RCS&RDS are obligaţia să redistribuie trimestrial cheltuielile efective cu redevenţa în funcţie de venit datorată municipiului Oradea, luând în calcul veniturile obţinute de la beneficiarii de acces, precum şi veniturile ipotetice obţinute ca urmare a prestării serviciilor de acces la infrastructură pentru reţeaua proprie instalată.

ANCOM este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri