Aviz favorabil pentru Complex Sportiv – Stadion pe str. Făgărașului din Oradea

În ședința Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului de joi, 20 mai, au fost analizate 64 de lucrări, din care 25 în comisia mare CMUAT și 39  în subcomisia operativă.

Primăria Oradea a solicitat avizul Arhitectului Șef pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru „Construire Complex Sportiv – Stadion pe str. Făgărașului’’, în zona Grădinii Zoologice, suprafața amenajată a întregului ansamblu fiind de 211.664 mp.

Complexul sportiv va cuprinde: stadion cu regim de înălțime S+P+3E, un hotel cu regim de înălțime S+P+mezanin+2 etaje, un parc public de agrement pe locul grădinii zoologice, care va fi relocată, mai multe terenuri de sport (2 de tenis, 4 de baschet, 2 handbal, 2 de fotbal), modernizarea Liceului Sportiv (inclusiv realizarea unor noi clădiri ca extindere a activității sportive a liceului, amenajarea unui bazin didactic de înot și a unui stadion pentru atletism cu pistă de alergare/tribune).

Proiectul a primit aviz favorabil.

Urmează ca documentația de urbanism să fie supusă consultării publicului, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 495/2019 privind regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

Distribuie informația
Alte știri