Aviz favorabil pentru construirea unui hostel în Piața Rahovei din Oradea

S.C Bie Consult SRL a solicitat aviz Arhitect Șef pentru realizarea obiectivului de investiții „Desființare imobil și construire hostel P+2E”, în Piața Rahovei, nr. 3, vizavi de Biserica ortodoxă.

Parcela pentru care s-a elaborat documentația – faza Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) are o suprafață de 1078 mp.Accesul la parcela studiată se realizează din Piața Rahovei, zona accesibilă din str. Sulyok Istvan sau str. Primăriei. Pe acest teren, la ora actuală există șapte construcţii, din care șase locuințe (Ap.2-7) și un spațiu de servicii (Ap. 1) amplasat spre Piaţa Rahovei, dar cu acces din incintă.

Astfel, se propune desființarea construcției C1 – Apartament 7, cu o suprafață construită de 75 mp și reconstruirea unui imobil, cu amprenta la sol tot de 75 mp, pe limita clădirii desființate. Regimul de înălțime propus pentru construcția nouă va fi de P+2E, aceasta urmând să aibă destinația de hostel cu 5 camere de cazare.

La ora actuală Piaţa Rahovei poate fi circulată atât auto cât şi pietonal.

Zona Pieței Rahovei este o zonă preponderent cu servicii terțiare și servicii complementare locuirii, respectiv servicii de alimentație publică, religioase, educație, culturale, prin urmare construirea unui hostel vine în completarea serviciilor existente.

Distribuie informația
Alte știri