Barajul Leșu este tot mai aproape de începerea lucrărilor de reabilitare cu bani din PNRR

Studiul de Fezabilitate a obiectivul de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE FUNCȚIONARE ÎN SIGURANȚĂ A ACUMULĂRII LEȘU, JUD. BIHOR” a primit vot favorabil în cadrul ședinței Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe.

Astfel, Administrația Bazinală de Apă Crișuri a îndeplinit încă o etapă esențială în procedura avizării obiectivului de investiții. Pentru creșterea gradului de siguranță în exploatare a acumulării permanente Leșu sunt necesare lucrări ample de reabilitare și înlocuire a componentelor hidrotehnice, vechi de peste 45 de ani.

În conformitate cu legislația în vigoare, în perioada următoare, se va publica, în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern cu indicatorii tehnico-economici aprobați pentru acumularea Leșu. Execuția efectivă a lucrărilor va începe după finalizarea procedurii de achiziție publică. ” Pásztor Sándor, director ABA Crișuri

Lucrările vor avea ca obiectiv punerea în siguranță a acumulării prin: etanșeitatea măștii amonte cu o geomembrană, înlocuirea echipamentelor hidromecanice, monitorizarea comportării barajului cu laser- scaner, independența energetică cu panouri fotovoltaice, scară de pești precum și printr-un sistem de colectare a deșeurilor plutitoare.

Investiția, în valoarea de 199.375.149 lei, este asigurată prin finanțare europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență  (PNRR).

In prezent, acumularea Leşu nu are retenţie de apă întrucât lacul a fost golit, în anul 2015, datorită exfiltraţiilor foarte mari care amenințau funcționarea în siguranță a acestuia. Acumularea Leșu a fost executată și pusă în funcțiune în perioada 1973-1978 ca acumulare permanentă, cu rol complex, având următoarele folosinţe: apărare împotriva inundațiilor a localitatilor Remeți, Munteni, Bulz, Bratca și Balnaca, alimentare cu apă pentru amenajare piscicolă și producere de energie electrică.

Distribuie informația
Alte știri