Bihorenii au la dispoziție doar 6 luni pentru a solicita titluri de proprietate aferente terenurile necooperativizate

Prefectura Bihor anunță că cetățenii au la dispoziție un interval limitat de 6 luni pentru a solicita titluri de proprietate pentru terenurile necooperativizate. Noua modificare legislativă vizează 38 de unități administrativ-teritoriale din județul Bihor.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului Bihor prin care solicită informarea cetățenilor cu privire la intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Conform informării, principalele modificări vizează articolul 27 alin.2^1 și stipulează că:

Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

    a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

    b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.”

Modificarea legislativă intră în vigoare astăzi, 19 mai, iar cererile trebuie depuse în termen de 6 luni, respectiv până în data de 19 noiembrie, la primăria localităților în a cărei rază teritorială se află terenul.

Având în vedere intervalul limitat, Instituția Prefectului – Județul Bihor a solicitat tuturor primarilor bihoreni să efectueze demersurile necesare pentru informarea cetățenilor cu privire la noile prevederi legislative. 

ZONA NECOOPERATIVIZATĂ
SITUAȚIE 2023

 1. NUCET – SAT BĂIȚA
 2. VASCĂU – SAT CÂMP, COLEȘTI, CÂMP-MOȚI
 3. AȘTILEU – SAT CĂLĂȚEA
 4. AUȘEU – SAT CODRIȘORU
 5. BRATCA
 6. BUDUREASA
 7. BULZ
 8. CĂRPINET
 9. BRUSTURI – SAT ORVIȘELE, SAT LORANTA
 10. BUNTEȘTI – SAT SĂUD, SAT FERICE, DUMBRĂVANI, BRĂDET
 11. CEICA – SAT CEIȘOARA, COTIGLET, CORBEȘTI
 12. CÂMPANI – SAT CÂMPANI, FÂNAȚE, HÂRȘEȘTI, SIGHIȘTEL, VALEA DE SUS
 13. COPĂCEL – SAT BUCUROAIA, POIANA TĂȘAT, SURDUC
 14. CURĂȚELE – SAT BEIUȘELE, CRESUIA, POCIOVELIȘTE
 15. DERNA – SAT SACALASĂU-NOU
 16. DOBREȘTI
 17. DRĂGĂNEȘTI – SAT TALPE
 18. DRĂGEȘTI – SAT STRAHOȘ, TOPEȘTI
 19. FINIȘ – SAT FINIȘ, FIZIȘ, CĂTUN BRUSTURI
 20. LĂZĂRENI – SAT CALEA MARE, GRUILUNG
 21. LAZURI DE BEIUȘ
 22. LUGAȘU DE JOS – CĂTUN TERMEZEU
 23. LUNCA – SAT BRIHENI, SEGHIȘTE, CĂTUN URSEȘTI
 24. MĂGEȘTI – SAT GĂLĂȘENI
 25. PIETROASA
 26. POMEZEU – SAT SITAN, VĂLANI DE POMEZEU, CÂMPANI DE POMEZEU, VIDIȘ
 27. REMETEA – SAT MEZIAD
 28. RIENI – SAT VALEA DE JOS
 29. ROȘIA – SAT ROȘIA, LAZURI
 30. ȘINTEU
 31. ȘOIMI
 32. ȘUNCUIUȘ
 33. TĂRCAIA – SAT TĂRCĂIȚA, MIERAG
 34. TILEAGD – SAT UILEACU DE CRIȘ, TILECUȘ. BĂLAIA
 35. ȚEȚCHEA
 36. UILEACU DE CRIȘ
 37. VADU CRIȘULUI
 38. VÂRCIOROG
Distribuie informația
Alte știri