Bihorul, al 13-lea judeţ din ţară în care se implementează un management modern al deșeurilor

La sediul Consiliului Judeţean Bihor, s-au semnat luni, 3 februarie, contractele de delegare a gestiunii deșeurilor pentru 5 zone de colectare (din cele 6) de pe raza județului cu firmele Salubri Aleşd şi Ave Bihor. Sunt valabile timp de 8 ani. Zona Aleșd cuprinde 13 UAT-uri, zona Salonta, 11, zona Beiuș, 28 , zona Marghita 12 iar zona Valea lui Mihai, 11 UAT-uri. În total, peste 300.000 de bihoreni vor beneficia de un management modern al deșeurilor la nivelul comunelor și orașelor.

Singurele loturi rămase neadjudecate sunt cel al municipiului Oradea şi al celor 25 de comune din jurul municipiului reşedinţă de judeţ, ambele proceduri fiind contestate şi încă nesoluţionate

După semnarea contractelor şi preluarea de către firme a infrastructurii de salubritate existente, urmează o perioadă de mobilizare, de 90 de zile, timp în care firmele vor pregăti demararea activităţii. Tot atunci, fiecare consiliu local din loturile adjudecate trebuie să ia o decizie importantă: dacă va institui o taxă locală de salubritate sau va implementa un sistem de tarifare pentru fiecare gospodărie, în funcţie de cantitatea de deşeuri aruncată.

De asemenea, conducerea Consiliului Județean Bihor plănuiește, împreună cu A.D.I. Ecolect Bihor, ca în primăvară să demareze o campanie de informare și conștientizare adresată populației județului Bihor, astfel încât aceasta să respecte conștient normele legate de gestionarea și reciclarea deșeurilor.

Conform contractelor semnate, din vara lui 2020, fiecare gospodărie va fi dotată cu o pubelă pentru deşeuri menajere, una pentru sticlă şi saci pentru deşeurile reciclabile. În toate UAT-urile, deşeurile menajere vor fi colectate săptămânal, cele reciclabile bilunar, iar sticlele lunar. În plus, 20.000 de bihoreni vor primi de la ADI Ecolect recipiente în care vor putea să composteze deşeurile vegetale.

De asemenea, de două ori pe an, firmele vor avea obligaţia să organizeze campanii de colectare a deşeurilor mari, a celor electronice şi a celor periculoase în fiecare unitate administrativ-teritorială. Concomitent, ADI Ecolect şi CJ Bihor caută soluţii pentru amenajarea unor centre de colectare a deşeurilor în toate oraşele şi comune cu peste 5.000 de locuitori.

Alte știri