Bijuteriile arhitectonice ale orasului imbraca haine noi. Stadiul lucrarilor la Palatele Poynar, Stern si Moskovits Miksa

Stadiul lucrărilor de restaurare a fațadelor Palatului Stern – str. Republicii, nr. 10 si 10/A

STERNÎn prezent au fost executate lucrări de reparații la acoperișul imobilului de pe str. Mihai Eminescu, a fost înlocuita tigla profilata si totodata au fost recondiționate cele doua turnulețe situate la acoperișul de pe str. Republicii (s-a înlocuit tabla și ornamentele). De asemenea, sunt în execuție lucrări de reparații pe fațada clădirii situată pe str. Mihai Eminescu, unde au fost refăcute tencuielile. În prezent este în curs de finalizare ultimul strat de tencuială, urmând să se treacă la lucrările de vopsire a fațadei. Totodată, se execută lucrări de recondiționare la ferestre și la soclu, soclul fiiind refăcut în proporție de 90%.

Palatul Poynar – str. Nicolae Grigorescu nr. 6 – reabilitarea fațadei și a casei scării, înlocuirea învelitorii la acoperiș

APOLOPână în prezent au fost executate reparațiile la ornamente și tencuială la cele două fațade exterioare, reparațiile la balcoane, restaurarea tâmplăriilor, refacerea acoperișului din eternit, repararea și vopsirea acoperișului din tablă la cupola turn, tencuirea calcanului la fațada dinspre râul Criș, turnarea planșeului la casa scării, tencuiala de la fațada interioară.

Investitia ,,Restaurarea fațadelor Palatului ,,Moskovits Miksa”

MOSKOVICSÎn ceea ce privește stadiul lucrărilor, până în acest moment au fost executate lucrările de consolidare a șarpantei (înlocuiri învelitori), lucrările de tinichigerie la nivelul aticului, au fost refăcute și recondiționate toate elementele decorative, aticurile și ancadramentele fațadei principale dinspre Parcul Traian, unde fațada a fost dezvelită parțial. Au fost finalizate balustradele balcoanelor, tencuielile și zugrăvelile, fiind realizate aproximativ 35% din lucrări.

Distribuie informația
Alte știri